Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Od 1 września 2023 r. opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole to:

 1. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr V/163/19 z dnia 06 lutego 2019 r.
  za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu,
  w czasie korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem bezpłatnego nauczania,
  wychowania i opieki, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1,14 zł.

 2. zgodnie z § 24 ust. 15 Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łodzi stawka żywieniowa wynosi:

przy 3 posiłkach – 12,00 zł.       

przy 2 posiłkach ( o + ś/p) – 9,60 zł.

przy 1 posiłku ( o ) – 6,00 zł.

 1. z opłat za świadczenia, o których mowa w pkt. 1, zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty
  Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych
  jak również dzieci korzystający z wychowania przedszkolnego w przedszkolach,
  w których prowadzone są roboty budowlane wewnątrz budynków przedszkoli,
  wyłączające możliwość przebywania i korzystania z nich w bezpiecznych i higienicznych warunkach
  – na czas prowadzenia tych robót.

 2. opłat za Przedszkole należy dokonywać do 15 – dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  za który naliczono opłatę na rachunek bankowy przedszkola:

  42 1240 1037 1111 0011 0912 7997    Bank Pekao S.A.

Informację o kwocie należności za Przedszkole można uzyskać w kancelarii przedszkola osobiście
lub telefonicznie (508 008 614 ) poprzez zalogowanie się na konto w programie iPrzedszkole
lub mailowo kontakt@pm4.elodz.edu.pl