Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Boiska Orlik

Jesteśmy jedynym przedszkolem w Polsce posiadającym boiska do gry w piłkę nożną i do gry w piłkę koszykową, ORLIK.

Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że nie będziemy od razu doskonałymi piłkarzami i piłkarkami, ale dzięki tak wspaniałym warunkom mamy możliwość częstych zabaw ruchowych,w czasie których nie będzie nas ograniczał teren. Nasz ogród przedszkolny jest duży, ale nie ma to jak bawić się na prawdziwym boisku.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO ORLIK 2012

 1. Boiska są czynne i dostępne dla wszystkich w następujących terminach:
  1. poniedziałek-piątek w godz. 08.00-21.00
  2. sobota i niedziela w godzinach 12.00-21.00
  3. w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godz.0800-17.00 pierwszeństwo korzystania z boisk mają grupy przedszkolne i szkolne pod opieką nauczyciela.
 2. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny Harmonogram korzystania z obiektu.
 3. Korzystanie z kompleksu boisk odbywa się w oparciu o harmonogram i jest bezpłatne.
 4. Harmonogram zajęć odbywających się na terenie kompleksu boisk ustala się na bieżąco.
 5. Każdorazowe wejście na boisko musi być poprzedzone rezerwacją u animatora sportu, pełniącego codziennie dyżur na jego terenie.
 6. Rezerwacji mogą dokonywać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Zajęcia sportowe odbywają się w terminach określonych w pkt.1 koordynuje je pełniący dyżur animator sportu. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
 8. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu lub opiekuna grupy przedszkolnej/szkolnej oraz stosowania się do poleceń instruktora sportu lub opiekuna grupy przedszkolnej/szkolnej.
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt.11a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców.
  2. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
  3. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
  4. palenia tytoniu, zażywania narkotyków i spożywania alkoholu.
  5. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.
  6. przeszkadzania w zajęciach lub grze.
  7. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.
  8. przebywania na terenie osobom poniżej 16 roku życia po zmroku, z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych, bez opieki rodzica/prawnego opiekuna lub trenera
  9. wprowadzania zwierząt.
  10. korzystania z boisk bez zgody instruktora.
 11. Rozstrzygnięcia dotyczące niezgodności z regulaminem korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie oraz nakazać opuszczenie terenu boiska i terenów przyległych.
 12. Użytkownicy korzystają z boisk odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
  Poza zajęciami wymienionymi w pkt. 1 b) przedszkole nie ponosi
  odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
 16. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.