Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja dla rodziców

Informujemy, że od  01.01.2022 r.opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole to:

 

 1. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr V/163/19 z dnia 06 lutego 2019 r.
  za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem bezpłatnego nauczania,
  wychowania i opieki, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
  w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1 zł.
 2. zgodnie z 24 ust. 15 Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łodzi stawka żywieniowa wynosi:

przy 3 posiłkach – 8,00 zł.       

przy 2 posiłkach ( o + ś/p) – 6,40 zł.

przy 1 posiłku ( o ) – 4,00 zł.

 1. z opłat za świadczenia, o których mowa w pkt. 1, zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny
  oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.
 2. opłat za Przedszkole należy dokonywać do 15 – dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  za który naliczono opłatę na rachunek bankowy przedszkola 42 1240 1037 1111 0011 0912 7997 Bank Pekao S.A.

 

Informację o kwocie należności za Przedszkole można uzyskać w kancelarii przedszkola osobiście                       
lub telefonicznie (508 008 614 lub 42 670-09-57).